Năm ngoái là năm ấm nhất ở Séc kể từ năm 1961

Năm ngoái là năm ấm nhất ở Séc kể từ năm 1961. Nhiệt độ trung bình 9,6 độ C là cao hơn 1,7 độ so với bình thường dài hạn. Kết quả này có được từ dữ liệu sơ bộ được công bố hôm thứ 4 bởi Viện khí tượng thủy văn Séc (ČHMÚ). Nóng nhất từ trước đến nay là các năm 2014 và 2015 với nhiệt độ trung bình 9,4 độ C.

Ngoài tháng 2 và tháng 3, tất cả các tháng của năm ngoái đều cao hơn thời tiết bình thường, mà các nhà khí tượng học tính từ năm 1981 đến năm 2010. Tháng 4 và tháng 5 thậm chí nhiệt độ cực kỳ trên bình thường và là tháng 4 và tháng 5 nóng nhất được ghi nhận tại Séc kể từ năm 1961. "Tháng 1, tháng 6 và tháng 8 chúng tôi coi nó là rất nóng hơn bình thường," bà Lenka Crhová thuộc Viện khí tượng thủy văn Séc nói.

Độ lệch cao nhất của nhiệt độ trung bình hàng tháng so với bình thường được ghi nhận vào tháng 4 năm ngoái, cụ thể là 4,8 độ. Nhiệt độ ở một số vùng của Séc đã tiếp cận 30 độ nhiệt đới trong tháng 4.

Nhiệt độ cao nhất trong cả năm được các nhà khí tượng học ghi lại là vào ngày 1 tháng 8 tại Řež gần Praha, tại thời điểm đó là 38 độ. Mặt khác, nhiệt độ thấp nhất là âm 28,8 độ và được đo vào ngày 28 tháng 2 tại trạm Jelení ở tỉnh Karlovarský.

 Khi nhiệt độ trung bình rất cao trong năm ngoái diễn ra phần lớn thời gian của năm, lượng mưa lại giảm đáng kể. Trong 9 tháng, mưa thấp hơn mức dài hạn từ năm 1981 đến năm 2010. Ví dụ, vào tháng 2 và tháng 11, nó thậm chí đã giảm khoảng một phần ba mức trung bình dài hạn, và trong ba tháng tiếp theo, nó thấp hơn một nửa so với bình thường.

HP (tổng hợp)

Các bài mới hơn

Các bài đã đăng