Trump 213, Biden 238

Biden giành thêm một phiếu đại cử tri ở khu vực quốc hội số hai Nebraska, Trump thắng bang Montana, tăng thêm 3 phiếu.

- Trump liên tiếp thắng ở các bang chiến trường Florida, Ohio, Texas, trong khi Biden giành được Arizona. Các bang chiến trường quan trọng như Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Bắc Carolina hay Georgia đang tiếp tục kiểm phiếu.

Trump thắng: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Utah, Idaho, Florida, Ohio, Texas, Iowa

Biden thắng: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New York, Colorado, New Hampshire, Oregon, Washington, California, Arizona, New Mexico, Hawaii, Minnesota, khu vực quốc hội số hai Nebraska

Các bang chiến trường quan trọng: Georgia (16 phiếu), Bắc Carolina (15 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), Wisconsin (10 phiếu), Michigan (16 phiếu)

Các bài đã đăng